LOGMAR  - Konsulting Logistyczny

W obecnych czasach nieustannie dążymy do zwiększania przewagi konkurencyjnej naszych firm. Osiągamy to poprzez tworzenie nowych produktów, tworzenie nowych kampanii marketingowych, wymyślanie nowych sposobów motywowania handlowców. Jednak warto pamiętać, że równie ważne jest optymalizowanie kosztów wewnątrz naszej firmy, zgodnie z regułą, że każda złotówka zdjęta z kosztów przechodzi bezpośrednio do zysku. 

Głównym zajęciem mojej firmy Logmar jest  konsulting logistyczny, którego najważniejszym narzędziem jest audyt systemów zarządzania przedsiębiorstw pod katem optymalizacji kosztów logistycznych.

Efektem audytu jest informacja dla zarządzających w na jakim etapie są rozwiązania stosowane w ich firmie oraz informacja jakie zmiany będą miały znaczący wpływ na poprawę efektywności obecnych rozwiązań. Nasza pomoc może być rozszerzona do planowania, wdrażania i monitorowania uzgodnionych zmian i udoskonaleń.

W naszej działalności koncentrujemy się na badaniu następujących obszarów działania przedsiębiorstwa:

zaopatrzenie
magazynowanie
produkcja
dystrybucja

Podniesienie efektywności w tych obszarach ma decydujący wpływ na PRODUKTYWNOŚĆ firmy.

W wielu wypadkach wystarczą zmiany organizacyjne, a pojawiają się bardzo dobre efekty.
Po zaplanowaniu zmian, moja firma aktywnie uczestniczy w ich wdrażaniu. Razem z naszym klientem wybieramy podwykonawców, organizujemy przetargi oraz pomagamy w negocjacjach z podwykonawcami. Jesteśmy również aktywni we wdrażaniu zmian wewnątrz firmy naszego klienta - szkolimy pracowników i wyjaśniamy jaki jest cel zmian.

Klient po wprowadzeniu zmian jest wyposażony w narzędzia kontrolne, które pozwalają monitorować kierunek i jakość zmian w każdym z wymienionych procesów.

Moja firma współpracuje z fachowcami, którzy przez długi czas pracowali u największych operatorów logistycznych, gdzie prowadzili bardzo duże projekty logistyczne w każdym z wymienionych procesów.

Zapraszam do kontaktu:

Tel. +48 667 705 558

marcin.zurowski@logmarnet.pl

 

Copyright Nazwa.pl