Nasze Usługi koncentrują się na przybliżeniu tematyki transportu intermodalnego  wśród zainteresowanych firm.

Pomagamy zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje transport intermodalny oraz pomagamy w znalezieniu najbardziej korzystnego dla klienta rozwiązania.

Nasze usługi zaadresowane są do wszystkich uczestników transportu intermodalnego:

Załadowców / Operatorów logistycznych

Przewoźników drogowych

Przewoźników kolejowych

Operatorów terminali intermodalnych

 

W związku z tym , że transport intermodalny jest ze swojej natury działalnością zespołową – dlatego pomagamy również w kontaktach pomiędzy uczestnikami całego procesu tak aby każdy mógł korzystać z zasobów innych, i dzięki współpracy osiągać najlepsze efekty.

  1. pl
  2. en

USŁUGI